1.Bölüm I İngilizce Öğrenmenin Ardındaki Psikoloji

İkinci dil öğreniminde kişilik ne kadar önemli?

Doğduğunuz andan itibaren önce ana dilinizi öğreniyor ve ana dil kullanımında uzmanlaşıyorsunuz. Peki, bu süreç devam ederken bir de ikinci dil öğrendiğinizi düşünün. Aslında hiç de kolay değil, aksine uzun ve karmaşık bir süreç. Bazı insanların ikinci bir dil öğrenirken çok çaba sarf etmesi gerekirken, bazı insanların ise hiçbir problem yaşamadan, kolaylıkla ikinci dilde uzmanlaştığına mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Bunun sebebini daha önce hiç düşündünüz mü?

Psikoloji, her bireyin kişilik özelliklerinin eşsiz bir kombinasyonu olduğunu belirtir. Kişiliğinizin her bir parçası sizi özgün kılar. İnsanlar arasındaki farklılıkların (psiko-duygusal, sosyal ve eğitimsel) İngilizce öğrenimine etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Yapılan birçok araştırmaya göre, bir bireyin bilgi edinme becerisi, kişiliğe bağlıdır. Kişiler arasındaki farklılıklar da ikinci dil öğreniminin sonuçlarını etkilemektedir, bir diğer deyişle, kişilik özellikleri İngilizce öğrenimi sürecinizi ya güçlendirebilir ya da zayıflatabilir. Her kişi, aynı potansiyel ve yetenekle dünyaya gelirken, bir işte başarılı olup olamayacağı değişiklik gösterir. Bu değişiklik de, kişiler arasındaki bireysel farklılıklardan yani kişilik faktörlerinden kaynaklanır. Bu yazıda ise 4 temel kişilik özelliğine değineceğiz:

Motivasyon

Motivasyon, birçok çalışmada, dil öğreniminde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Farklı perspektiflerden, farklı bilim insanları tarafından, farklı tanımlamalara sahip olan motivasyon kavramına teorik olarak değerlendirildiğinde, insanların davranış-sonuç araçlarını anlamasını ve bu sonuçlara ulaşmak için etkili davranışlara katılımını teşvik eden bir güç kavramı olarak tanımlanabilir.

Motivasyon, belirlenen hedeflere ulaşması için kişileri gerekli davranışı ortaya koymasına iten bir içsel dürtüden oluşuyor. Ancak içsel dürtü, motivasyonun tek bileşeni değil. Başarı ihtiyacı, merak, yeni deneyim ihtiyacı… Bunlar da insanları bir iş veya görev üzerine çalışmaya iten yani motive eden diğer bileşenler.

Tutum

Tutum da motivasyon gibi İngilizce öğrenmenizi etkileyen dolaylı kişilik özelliklerinden biri. Bir kişinin kendini ne kadar geliştirdiği, bir konuda ne kadar başarılı olduğu, aslında o konuya olan pozitif tutumuyla ilişkili. İkinci dil öğrenimi ve tutum arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da bunu destekliyor. Yani, siz İngilizce öğrenmeye ne kadar pozitif bir tutum içindeyseniz İngilizce öğreniminde o kadar başarılı olmanız söz konusu.

Kültürel Uyum

Nasıl dil ve kültür birbirinden ayrılmaz iki parça ise yeni bir dil öğrenirken o dilin kültürüne de adapte olabilmek bir o kadar önemli. Dil edinimi ve kültür ilişkisi üzerine yazılan makalelerde, hem dilsel hem de kültürel yatkınlığın dil öğrenim süreci için oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Ayrıca, iyi bir sosyo-dilbilimsel yetkinliğe sahip kişilerin, öğrendikleri ikinci dilin normlarına ve kültürel desenlerine kendilerini adapte etme konusunda istekli oldukları biliniyor.

Sosyabilite

Dışa dönük kişiliğin ikinci dil öğreniminde bir avantaj yarattığı ifade ediliyor. Bu ifade de, dışa dönük kişilerin daha çok sosyal etkileşime girdiği, yeterliliklerini gösterirken daha az çekingen davrandıkları, iletişim sırasında hangi dili kullanırlarsa kullansınlar daha kendinden emin oldukları bulguları ile destekleniyor. Birçok dil edinimi teorisinde, dışa dönük kişilerin daha girişken, yalnız kalmaktansa sosyal gruplara katılmaya ve iletişim kurmaya daha meyilli oldukları için içe dönük kişilere göre dil öğrenme konusunda daha becerikli oldukları ele alınıyor.

İçe dönük kişilerinse, konuşmayı pek tercih etmemeleri, sosyal iletişimden kaçınmaları ve yalnız öğrenmeyi tercih etmeleri, onların iletişimsel dil aktivilerinde zorlanmalarına yol açabiliyor. Bu farklılıklar beraber ele alındığında, dışa dönük kişilerin, ikinci dil öğrenimine daha yatkın olduğu söylenebilir.

Her kişi eşsizdir, farklı kişilik özellikleri sizi siz yapan özel parçalar. Bu yazıda, kişiliğin ikinci dil öğrenimindeki etkilerini derledik. Sizler de, ikinci bir dil öğrenmek istiyorsanız, 10 milyondan fazla kişinin İngilizce öğrendiği platform EnglishCentral’a davetlisiniz. Hemen şimdi websitemizi ziyaret edip 15.000’den fazla video dersimize ücretsiz erişip çalışmaya başlayabilir, ücretsiz, canlı ve birebir dersinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EnglishCentral Magazine’i Takip Edin

    Leave a Reply