İlkokullar için Top Kids®

Top Kids genç İngilizce öğrencileri için oluşturulmuş, CEFR A1 ve A2 seviyelerini kapsayan 6 seviyelik bir kurstur. Bu ilgi çekici ve öğretici kurs altı seviyelik, tematik üniteler ile dinleme, konuşma, kelime ve dil bilgisi öğrenimini sağlayan sistematik çift yönlü bir yaklaşım içerir. Bir ders kitabı ve EnglishCentral platformunun birlikte kullanılması, İngilizce için benzersiz bir harmanlanmış öğrenme sağlar.

Hemen Deneyin!
 • Altı seviye boyunca kelime ve dil bilgisinin çift yönlü, sistematik öğretimi.
  Her ünitede bulunan işlevsel videolar.
  Sosyal değerler ve kurallar işlevsel videolar aracılığıyla öğretilir.
  Seri boyunca, dil ve dil yapılarının tekrarlanan kullanımı öğrenme hedeflerini güçlendirir.
  Kademeli okumalar, genç öğrencilerin kısa ve kolay metinlerden daha uzun ve yüksek seviyeli metinlere ilerlemelerini sağlar.
  Hem kurgusal hem de kurgusal olmayan, kapsamlı ve kademeli metinler her çift numaralı üniteden sonra mevcuttur.
  Serinin düşük seviyelerinde, kinestetik ve sınıf projeleri aracılığıyla her tek numaralı üniteden sonra bulunan ek aktiviteler sınıf dilinin öğrenimine katkı sağlar.
  IntelliSpeechSM Konuşma Değerlendirme: EnglishCentral’ın tescilli konuşma değerlendirme sistemi, öğrencilerin telaffuz ve akıcılık zayıflıklarını belirler.
  Kelime Bilgisi: Öğrencilerin öğrendiği her kelimeyi takip ederek, kelimede uzmanlaşabilmeleri için zaman aralıklı bir öğrenme sistemi sunuyoruz.
  Öğretmen Araçları: Hedef belirleyin ve öğrencilerinizin gelişimini takip edin. Öğrencilerinizin konuşma becerilerini duymak için "Dinle" özelliğini kullanın.
  Mobil Erişim: Bütün içerik ve özelliklerimiz mobil, tablet ve internet sitemiz üzerinde senkronizedir.
  İlerleme Raporu: Öğrenciler günlük içerik önerileri ve ilerleme raporları alırlar.
  ÖzelDers! Öğrenimi: Tam zamanlı, eğitimli öğretmenlerimiz özel dersler aracılığıyla öğrencilerin video çalışmalarını pekiştirmelerine katkı sağlar. Her video çalışmasında kavram sorularının da bulunduğu bir ders planı mevcuttur.
 • İletişim
  Bir dili öğrenmenin en önemli nedenlerinden biri sosyal ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurmaktır. İşlevsel dil selamlaşmak, vedalaşmak, yardım istemek ve iltifat etmek gibi günlük hayatta çeşitli "işlevler" gerçekleştirmek için kullandığımız dil ve/veya ifadelerdir. İşlevsel diyaloglar, Top Kids serisinin her ünitesinde bulunmaktadır.

  Eleştirel Düşünme
  İşbirliği ve iletişime dayanan ek aktiviteler, öğrencilerin kişiselleştirme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Her seviyede ayrıca bireysel değerlendirme çalışmaları vardır. Bu aktiviteler aracılığıyla, öğrenciler öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanabilir, düşünme becerilerini geliştirir ve öğrendikleri bilgileri ölçerler. Top Kids serisinin her tek sayılı ünitesinden sonra, öğrencilerin işbirliği ve iletişiminin gelişimini hedef alan ek aktiviteler bulunur.

  Akıcılık Çalışması
  Yazılı metinlerin anlaşılması için akıcılık, çözümleme ve kelime bilgisi gelişimi esastır. Okuyucular, metinleri anlamak ve yorumlamak için bu becerileri kullanır. Top Kids serisinde bulunan kapsamlı okuma çalışmaları, öğrencilerin kelimeleri anında çözümlemelerine yardımcı olur, aktif kelime bilgilerini geliştirir ve öğrencilere akıcılık sağlar. Hem kurgusal hem de kurgusal olmayan derecelendirilmiş okuma çalışmaları, Top Kids serisinin her çift sayılı ünitesinden sonra bulunur.

  Vatandaşlık
  Dil öğretmenleri, öğrencilere İngilizcede etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için yeterli dil bilgisi sağlamanın ötesinde bir sorumluluğa sahiptir. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin hayat boyu öğrenmelerini sağlayacak becerileri kazandırmalı ve öğrencilere iyi bir vatandaş olmaları için yardım etmelilerdir. Top Kids serisinde, etkili ve sosyal davranışları gösteren işlevsel diyaloglar bulunur.
 • Top Kids serisinin her ünitesi, ünitede bulunan hedef kelimelerin yarısının tanıtımıyla başlar. Kelimeler, öğrencilerin "tanımlamaları" için görsel örneklerle sunulmuştur. Kelimelerin bu tanıtımını, serinin karakterlerini oyun oynarken, nesneleri kullanırken ve birbirleriyle etkileşim kurarken gördüğümüz ve hedef kelimeleri gösteren büyük bir çizim izler. Öğrenciler, bu çizimlerde bulunan nesneleri tanımlayacakları oyunlar oynamaya teşvik edilmelidir.

  Her ünitenin ilk sayfasının alt kısmında, öğrencilere çiftler, küçük gruplar veya sınıf halinde kelimeleri çalışma imkanı veren basit bir konuşma aktivitesi bulunur.

  Ünitenin ikinci sayfası ünitenin hedef dil kalıplarından birini içerir. Öğrencilere öncelikle, serinin karakterleri ve görsel açıklamalar aracılığıyla dil kalıpları gösterilir. Daha sonra, öğrencilerin bu kalıpları kullanmaları için bir etkinlik sunulur.

  Sayfanın alt kısmında, öğrencilere daha öncesinde sunulan kelime ve kalıplara dayanan ve ünitede bu noktaya kadar çalışılan hedef dili güçlendiren ikinci bir konuşma etkinliği bulunur.

  Ünitenin sonraki iki sayfası, ek hedef dil kalıpları ile birlikte ünitenin hedef kelimelerin ikinci yarısını sunar. Yine, kelimeleri görsel olarak tanımlayan örnekler bulunur. Kelimelerin bu sunumunu, öğrencilerin yeni kelimeleri anladığını gösterebileceği bir okuma etkinliği izler.

  Sayfanın alt kısmında, öğrencilere çiftler, küçük gruplar veya sınıf halinde kelimeleri çalışma imkanı veren başka bir konuşma aktivitesi bulunur.

  Ünitenin dördüncü sayfası ünitenin ikinci hedef dil kalıplarını sunar. Yine, kelimeleri görsel olarak tanımlayan örnekler bulunur ve bunu öğrencilerin kendi modellerini uyguladıkları bir etkinlik izler.

  Bu sayfanın sonunda öğrenciler 2 sözlü etkinlik bulacaktır: birincisi yeni öğrendikleri kelime ve dil kalıplarını içeren konuşma etkinliğidir, ikincisi ise yine ünitenin hedef kelime ve dil kalıplarını içeren bir şarkıdır.

  Ünitenin sonraki iki sayfasında, öğrencilerin rol yaparak çalışacakları bir diyalog, hakkında konuşacakları bir değer veya vatandaşlık konusu ve sesbilgisi çalışması bulunur.

  Sayfanın başında bulunan diyalog, çeşitli Top Kids karakterlerini içerir ve bir değer veya vatandaşlık konusu sunar. Diyalogda sunulan dil, İngilizce öğrenen çocuklar için hem basit hem de yararlı olan kelime kalıplarına ve cümlelere odaklanır.

  Daha sonra, değer veya vatandaşlık konusu öğrencilere sunulur. Düşük seviyelerde, konular belirgin ve ya belirgin olmayan sahnelerle verilir. Öğrenciler hangi sahnelerin ünitenin değer veya vatandaşlık konusuyla ilgili olduğuna karar vermelidir. Yüksek seviyelerde, konular dil kalıpları ile sunulur ve öğrencilerin bu dil kalıpları ile konuları eşleştirmesi beklenir.

  Top Kids serisindeki her ünite ek çalışma sayfaları ya da okuma sayfaları ile biter. Serinin düşük seviyelerinde etkinlik sayfaları öğrenciler için yararlı sınıf diline ve basit projelere odaklanır. Serideki tüm okuma çalışmalarını, anlam soruları takip eder.
İNGİLİZCE’YE GİRİŞ
Top Kids serisinin ilk kitabı, en temel İngilizce kelimeler ve ifadelerle başlar. Genç öğrenciler, İngilizce öğrenme serüveninde onlara yardımcı olacak sevimli çocuk ve hayvanlarla okuma ve konuşma çalışmalarına başlar.

HER ÜNİTEDE:
Öğrencilere tanımlamaları için görsel örneklerle on iki yeni kelime sunulur. Konuşma ve dil etkinlikleri renkli betimlemelerle desteklenir. İşlevsel diyaloglar diğer öğrencilerle beraber çalışılması için iki satırla sınırlandırılmıştır. Ses bilgisi çalışmaları kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunan ünsüz seslere odaklanır.

DEMO BAĞLANTILARI
İNGİLİZCE’YE İKİNCİ ADIM
The second book in the Top Kids series continues with the most fundamental English words and expressions. Young learners carry on their reading and speaking practice with the same group of children and animals they met in the first book of the series.

PRESENTED IN EACH UNIT:
Twelve new words are presented with visual icons to define the words for students. Speaking practice and language activities are supported by full-color illustrations. Functional dialogs are limited to two lines for practice with other students. Phonics review begins with the remaining initial, mid, and ending consonant sounds followed by practice with short vowels.

DEMO LINKS & DOWNLOADS
PERSONALIZING ENGLISH
The third book in the Top Kids series builds on the language learned over the first two books by guiding students to use their English to talk about themselves. With the Top Kids characters encountered in the lower books, students read about and learn to speak about habits, routines, and preferences.

PRESENTED IN EACH UNIT:
Twelve new words are presented with visual icons to define the words for students. Speaking practice and language activities are supported by full-color illustrations. Functional dialogs include two to four lines for practice with other students. Phonics review practices recognition of long vowels and includes spelling comparison with short vowel patterns.

DEMO LINKS & DOWNLOADS
ACTIVE ENGLISH
The fourth book in the Top Kids series progresses with an emphasis on having students use their English to talk about common hobbies and activities. The Top Kids children and animals model useful language that students can use to talk about their interests and experiences.

PRESENTED IN EACH UNIT:
Twelve new words are presented with visual icons to define the words for students. Speaking practice and language activities are supported by full-color illustrations. Functional dialogs include two to four lines for practice with other students. Phonics review completes students’ study of long vowels before progressing to consonant blends.

DEMO LINKS & DOWNLOADS
GROWING WITH ENGLISH
The fifth book in the Top Kids series recycles many of the most useful words and expressions from the lower books in the series. In addition, students learn how to successfully extend speech routines beyond simple exchanges of one or two sentences. The Top Kids children and animals, maturing along with the students, serve as familiar and comfortable friends for students to grow alongside in English.

PRESENTED IN EACH UNIT:
Twenty new words are presented with simple text and images to define the words for students. Speaking practice and language activities are supported by full-color illustrations. Functional dialogs include four to six lines for practice with other students. Phonics reviews focus on special sounds including alternative vowel sounds, diagraphs, and diphthongs.

DEMO LINKS & DOWNLOADS
SHARING IN ENGLISH
The sixth book in the Top Kids series establishes students as competent participants in elementary English communication. Language functions presented in the final course book of the series support students in creatively constructing dialogs with others around a wide range of topics. The familiar faces of the Top Kids characters along with recycled language from across the program support students in forging a solid English language foundation.

PRESENTED IN EACH UNIT:
Twenty new words are presented with simple text and images to define the words for students. Speaking practice and language activities are supported by full-color illustrations. Functional dialogs include four to six lines for practice with other students. Phonics reviews consolidate sound patterns from lower levels and include short readings in addition to practice activities.

DEMO LINKS & DOWNLOADS

Advantages of Blended Learning

Encourage Autonomy & Discipline

Blended Learning helps students to become more autonomous and self-motivated, allowing them to work at their own pace, rewarding them with instant feedback, and providing clear and achievable goals.

Integrate Digital & Traditional

EnglishCentral’s Watch, Learn, Speak, Go Live activities reflect and build upon text book content, and help students progress from receptive to productive knowledge of target language items.

Get Measurable Results

EnglishCentral’s Watch, Learn, Speak, Go Live activities bring about measurable and verifiable improvements to learners’ pronunciation, fluency, and vocabulary and grammar knowledge.